Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia jest to forma pomocy psychologicznej w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Cała jej wyjątkowość polega na profesjonalnej asyście psychoterapeuty w dokonywaniu zmian w życiu wewnętrznym osoby, która doświadcza cierpienia.

Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem metod klinicznych w celu modyfikacji zachowań, procesów poznawczych, cech osobowości. Kierunek tych zmian określa pacjent korzystający z tej formy pracy nad sobą.

Istnieje obecnie wiele szkół psychoterapii. To co w nich naistotniejsze to przede wszystkim osobowość psychoterapeuty, jego doświadczenie i głębokość sojuszu, przymierza terapeutycznego pomiędzy psychoterapeutą, a osobą korzystającą z jego usług. Większość trudności, z którymi zgłaszają się pacjenci można zmodyfikować w ciągu kilkudziesięciu spotkań psychoterapeutycznych. Psychoterapia może przynosić rozmaite rezultaty. Nasze wspólne doświadczenia pokazują, że efekty rozciągają się od znacznej zmiany w osobowości do wzrostu poczucia komfortu w życiu osoby leczonej. Psychoterapia dąży do uzyskania trwałej zmiany

Czas trwania psychoterapii.

Czas trwania spotkań terapeutycznych to 50 minut, sesje psychoterapii odbywają się od 1-go do 4 spotkań tygodniowo w zależności od potrzeb, głębokości zakłóceń i możliwości finansowych osoby leczonej. Większość procesów psychoterapeutycznych realizowana jest w ramach od 1 do 2 sesji tygodniowo. Mniejsza czestotliwośc spotkań np: 2 razy w miesiącu polecana szczególnie dla osób, które chcą korzystać psychoterapii wspierającej lub zastanawiają się nad psychoterapią.

Proces psychoterapii w Pracowni Psychoterapii Sensorium poddajemy regularnej superwizji, która polega na konsultacjach psychoterapeuty z superwrizorem posiadającym Certyfikat jednego z towarzystw zrzeszających np. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Psychologicznego itp. Superwizja służy: pogłębieniu wglądu, rozumieniu zachodzących zmian, rozwiązywaniu trudności występujących podczas procesu.

W naszej pracy spotkacie się Państwo z „kontraktem terapeutycznym”, który jest omawiany zwykle na 3-ciej konsultacji wstępnej (diagnostycznej). Kontrakt zawiera umowę między psychoterapeutą, a osobą korzystającą z psychoterapii i dotyczy: planów czasu trwania terapii, zasad dotyczących terminów spotkań, urlopów, płatności, przebiegu leczenia

Kiedy kończyć psychoterapię?

Terapię kończymy zawsze wtedy kiedy cele ustalone w kontrakcie terapeutycznym, czyli zaraz na początku spotkań, zostały osiągnięte.

Najnowsze publikacje

Psychoterapia rodzin – czym jest?

Psychoterapia rodzin to forma pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie

Czytaj więcej »

Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia jest to forma pomocy psychologicznej w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Cała jej wyjątkowość polega na profesjonalnej asyście psychoterapeuty w dokonywaniu zmian w życiu wewnętrznym

Czytaj więcej »

Terapia online

Obecnie ze względu na sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2 nasi psychoterapeuci prowadzą sesje on-line. Teleporady u lek. specj psychiatry Małgorzaty Wójcik umawiane są pod numerem:

Czytaj więcej »