Psychoterapia rodzin – czym jest?

Psychoterapia rodzin to forma pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie psychiczne.

Problemy rodzinne nie ograniczają się tylko do patologii o podłożu społecznym. Niekorzystne zjawiska objawiające się w zachowaniu dzieci lub konflikty mogą wynikać z konkretnych modelów wychowawczych, a także braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków. Na funkcjonowanie rodziny wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją czy brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów, czasem również konfliktów nieuświadomionych.

Terapeuci określają także strukturę rodziny, role – często wcale nie tak oczywiste- odgrywane w danym systemie przez poszczególnych jej członków. Wspólnie poznaje się także związki rodziców ze swoimi rodzinami pochodzenia, wzorce rodzinne wniesione przez nich do nowej rodziny i funkcjonujące w ich umysłach rodzinne mity. Często już na tym etapie rodzina zaczyna zauważać, że nękające ją problemy są spójne z doświadczeniami wcześniejszych pokoleń i w jakiś sposób przez nie warunkowane. Taka refleksja wielokrotnie wystarcza do zmiany funkcjonowania rodziny i dodatkowo silnie ją do niej motywuje

Wreszcie uwaga terapeuty i rodziny skupia się także na stosowanych w rodzinnym systemie strategiach. Często bowiem to właśnie brak elastyczności w ich repertuarze jest odpowiedzialny za zaistniałe problemy. Sztywność używanych strategii przy jednoczesnej zmienienie zaistniałej w środowisku funkcjonowania rodziny, bądź też w niej samej na przykład na skutek  pojawienia się lub odejścia poszczególnych członków albo wówczas, gdy wchodzi ona w inny moment cyklu rozwojowego powoduje najczęściej, że okazują się one całkowicie zawodne. Praca terapeutyczna skupia się w takim wypadku na wypracowaniu nowych, dostosowanych do zaistniałej zmiany, technik rozwiązywania problemów i układania rodzinnej codzienności.

Najnowsze publikacje

Psychoterapia rodzin – czym jest?

Psychoterapia rodzin to forma pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie

Czytaj więcej »

Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia jest to forma pomocy psychologicznej w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Cała jej wyjątkowość polega na profesjonalnej asyście psychoterapeuty w dokonywaniu zmian w życiu wewnętrznym

Czytaj więcej »

Terapia online

Obecnie ze względu na sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2 nasi psychoterapeuci prowadzą sesje on-line. Teleporady u lek. specj psychiatry Małgorzaty Wójcik umawiane są pod numerem:

Czytaj więcej »