Kategorie
Uncategorized

Psychoterapia rodzin – czym jest?

Psychoterapia rodzin to forma pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, gdy któryś z członków rodziny cierpi na zaburzenie psychiczne.

Problemy rodzinne nie ograniczają się tylko do patologii o podłożu społecznym. Niekorzystne zjawiska objawiające się w zachowaniu dzieci lub konflikty mogą wynikać z konkretnych modelów wychowawczych, a także braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków. Na funkcjonowanie rodziny wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją czy brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów, czasem również konfliktów nieuświadomionych.

Terapeuci określają także strukturę rodziny, role – często wcale nie tak oczywiste- odgrywane w danym systemie przez poszczególnych jej członków. Wspólnie poznaje się także związki rodziców ze swoimi rodzinami pochodzenia, wzorce rodzinne wniesione przez nich do nowej rodziny i funkcjonujące w ich umysłach rodzinne mity. Często już na tym etapie rodzina zaczyna zauważać, że nękające ją problemy są spójne z doświadczeniami wcześniejszych pokoleń i w jakiś sposób przez nie warunkowane. Taka refleksja wielokrotnie wystarcza do zmiany funkcjonowania rodziny i dodatkowo silnie ją do niej motywuje

Wreszcie uwaga terapeuty i rodziny skupia się także na stosowanych w rodzinnym systemie strategiach. Często bowiem to właśnie brak elastyczności w ich repertuarze jest odpowiedzialny za zaistniałe problemy. Sztywność używanych strategii przy jednoczesnej zmienienie zaistniałej w środowisku funkcjonowania rodziny, bądź też w niej samej na przykład na skutek  pojawienia się lub odejścia poszczególnych członków albo wówczas, gdy wchodzi ona w inny moment cyklu rozwojowego powoduje najczęściej, że okazują się one całkowicie zawodne. Praca terapeutyczna skupia się w takim wypadku na wypracowaniu nowych, dostosowanych do zaistniałej zmiany, technik rozwiązywania problemów i układania rodzinnej codzienności.

Kategorie
Uncategorized

Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia jest to forma pomocy psychologicznej w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Cała jej wyjątkowość polega na profesjonalnej asyście psychoterapeuty w dokonywaniu zmian w życiu wewnętrznym osoby, która doświadcza cierpienia.

Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem metod klinicznych w celu modyfikacji zachowań, procesów poznawczych, cech osobowości. Kierunek tych zmian określa pacjent korzystający z tej formy pracy nad sobą.

Istnieje obecnie wiele szkół psychoterapii. To co w nich naistotniejsze to przede wszystkim osobowość psychoterapeuty, jego doświadczenie i głębokość sojuszu, przymierza terapeutycznego pomiędzy psychoterapeutą, a osobą korzystającą z jego usług. Większość trudności, z którymi zgłaszają się pacjenci można zmodyfikować w ciągu kilkudziesięciu spotkań psychoterapeutycznych. Psychoterapia może przynosić rozmaite rezultaty. Nasze wspólne doświadczenia pokazują, że efekty rozciągają się od znacznej zmiany w osobowości do wzrostu poczucia komfortu w życiu osoby leczonej. Psychoterapia dąży do uzyskania trwałej zmiany

Czas trwania psychoterapii.

Czas trwania spotkań terapeutycznych to 50 minut, sesje psychoterapii odbywają się od 1-go do 4 spotkań tygodniowo w zależności od potrzeb, głębokości zakłóceń i możliwości finansowych osoby leczonej. Większość procesów psychoterapeutycznych realizowana jest w ramach od 1 do 2 sesji tygodniowo. Mniejsza czestotliwośc spotkań np: 2 razy w miesiącu polecana szczególnie dla osób, które chcą korzystać psychoterapii wspierającej lub zastanawiają się nad psychoterapią.

Proces psychoterapii w Pracowni Psychoterapii Sensorium poddajemy regularnej superwizji, która polega na konsultacjach psychoterapeuty z superwrizorem posiadającym Certyfikat jednego z towarzystw zrzeszających np. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Psychologicznego itp. Superwizja służy: pogłębieniu wglądu, rozumieniu zachodzących zmian, rozwiązywaniu trudności występujących podczas procesu.

W naszej pracy spotkacie się Państwo z „kontraktem terapeutycznym”, który jest omawiany zwykle na 3-ciej konsultacji wstępnej (diagnostycznej). Kontrakt zawiera umowę między psychoterapeutą, a osobą korzystającą z psychoterapii i dotyczy: planów czasu trwania terapii, zasad dotyczących terminów spotkań, urlopów, płatności, przebiegu leczenia

Kiedy kończyć psychoterapię?

Terapię kończymy zawsze wtedy kiedy cele ustalone w kontrakcie terapeutycznym, czyli zaraz na początku spotkań, zostały osiągnięte.

Kategorie
Uncategorized

Terapia online

Obecnie ze względu na sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2 nasi psychoterapeuci prowadzą sesje on-line.

Teleporady u lek. specj psychiatry Małgorzaty Wójcik umawiane są pod numerem: 693 709 350

Psychoterapeuci z naszego zespołu prowadzą psychoterapię w trybie online. Osoby, które decydują się na skorzystanie z tej formy kontaktu z psychologiem, proszone są o odbycie konsultacji w gabinecie jeśli jest to możliwe. Następnie sesje odbywają się już w trybie online, zalecane jest spotkanie z psychoterapeutą na żywo przynajmniej raz na 2-3 miesiące.