KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Pracownię Psychoterapii Sensorium Anna Grodzka ul. 11 Listopada 6/5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Pracownia Psychoterapii Sensorium Anna Grodzka ul. 11 Listopada 6/5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Pracownia Psychoterapii Sensorium Anna Grodzka NIP 5291559127 REGON 016102099. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 11 Listopada 6/5 Grodzisk Mazowiecki 05-825
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Pracownię Psychoterapii polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i zaświadczenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej.
 5. Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
 7. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
 1. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
 2. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype, WatsApp lub Messenger zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, WatsApp lub Messenger lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
 3. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą_tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta_tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychoterapii i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul.11 Listopada 6/5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 2. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.