Zespół

mgr Anna Grodzka

psycholog, psychoterapeutka Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Naukowej i Terapii Rodzin nr . 733

Pracuje w nurcie zintegrowanym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, prowadzi konsultacje on-line dla osób przebywających za granicą.

 Osoby kształcące się w psychoterapii mogą odbyć swoją własną psychoterapię zgodną z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i otrzymać zaświadczenie umożliwiające zaliczenie tej części szkolenia.

Specjalizuje się w leczeniu:

 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nerwicowe, lękowo-depresyjne
 • DDA – dorosłe dzieci alkoholików
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • psychoterapia grupowa
 • interwencja kryzysowa

Jestem absolwentką SWPS społecznej psychologii klinicznej, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr. 733. Od 2009 roku zajmuję się pomocą psychologiczną, której szczególną formą jest psychoterapia, jestem autorką publikacji w portalu internetowym „Mądry Rodzic”. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w nurcie zintegrowanym, obecnie jestem w trakcie przygotowań do rozpoczęcia szkolenia z analizy jungowskiej i superwizuję swoją pracę w u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na licznych stażach. Prowadziłam psychoterapię grupową w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, następnie związałam się zawodowo z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. W tym czasie współpracowałam z wieloma psychologami, lekarzami i psychoterapeutami, zajmowałam się psychoterapią osób doświadczająch głębokich kryzysów psychologicznych.

W swojej pracy psychoterapeutycznej integruję techniki umożliwiające osobie będącej w procesie psychoterapii pogłębienie świadomości siebie, samopoznanie i transformację osobowości. Wprowadzam elementy pracy z psychorysunkiem, twórczą wyobraźnią i analizą snów, podążam za naturalnym wyłanianiem się celu jakim jest zdrowienie w psychice pacjenta, tworzę warunki umożliwiające rozwój osobowości.

Moja praca inspirowana jest psychoanalizą jungowską, która wyróżnia się integracją różnych nurtów w obrębie psychologii analitycznej.

lekarz spec. psychiatra Małgorzata Wójcik

Lekarz medycyny specjalista w dziedzinie psychiatrii. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Absolwentka Szkolenia Psychoterapeutycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt telefoniczny z lekarzem możliwy jest tylko w sytuacjach pilnych

Rejestracja na wizyty lekarskie wyłącznie przez kalendarz internetowy

W swojej pracy specjalizuje się w leczeniu pacjentów z następującymi zaburzeniami:
– zaburzenia lękowe
– depresja
– zaburzenia nerwicowe
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia odżywania
– zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia ( farmakoterapia, psychoedukacja i poradnictwo dla rodzin i opiekunów pacjentów z tego rodzaju chorobami )
– zaburzenia nastroju pochodzenia sytuacyjnego i chorobowego
– zaburzenia psychiczne osób starszych, a także poradnictwo dla ich opiekunów

Specjalizuję się również w pracy z pacjentami w sytuacyjnym kryzysie psychicznym, z trudnościami zawodowymi, a także trudnościami osobistymi.

Praca w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Detoksykacyjnym, następnie jako:
– Zastępca Ordynatora Oddziału Dziennego,
– Ordynator Oddziału Leczenie Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie,
– Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.
– Praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego w warunkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

mgr Jarosław Mirkiewicz

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 616)

 • depresyjnymi (depresja, dystymia),
 • lękowymi (fobie, fobia społeczna, agorafobia, lęk uogólniony, lęk napadowy, lęk o zdrowie, tiki, trema),
 • obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD),
 • osobowości oraz przeżywających życiowe kryzysy,
 • realizacji zadań (prokrastynacja),
 • ADHD u dorosłych,
 • ze spektrum autyzmu – Zespół Aspergera u dorosłych.

Ponadto:

 • prowadzi terapie osób doświadczających trudności w obszarze scenicznego funkcjonowania zawodowego (muzycy, aktorzy, tancerze, prezenterzy i dziennikarze),
 • prowadzi terapię również w języku angielskim.

Jestem absolwentem psychologicznych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem) oraz 4-letniej szkoły psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentem magisterskich studiów na Akademii Muzycznej im. F. Chopina i podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystą SWPS, AMFC i MKiDN.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijałem w trakcie praktyki klinicznej w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także jako prowadzący regionalną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej.

Jestem członkiem zespołu terapeutycznego poradni NZOZ Centrum CBT w Warszawie. Prelegentem na konferencjach i sympozjach psychologicznych oraz autorem publikacji branżowych o charakterze popularnym (m.in. Wprost, Gazeta.pl, miesięcznik Dziecko) oraz naukowym (wydawnictwa uniwersyteckie). Dodatkowo pełnię funkcję wykładowcy w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU, gdzie prowadzę specjalistyczne zajęcia ze studentami szkolącymi się w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy klinicznej wykorzystuje także podejścia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBCT). Jestem doświadczonym doradcą rodziców w tematyce wychowawczo-rozwojowej.

mgr Anna Kraszewska

psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzin i par oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego, a także pomocą w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach. Prowadzi diagnozę kliniczną dorosłych i dzieci oraz diagnozę dojrzałości szkolnej. Pracuje w nurcie terapii integracyjnej i systemowej, pod stałą superwizją.

Skype: istnieje możliwość korzystania z sesji na Skype.
Wizyty w języku angielskim: istnieje możliwość umówienia wizyty w języku angielskim.

Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam studia magisterskie, w specjalizacja: terapia rodzin i par (Wydział Psychologii, UW) dodatkowo kurs psychoterapii integracyjnej prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Colegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także liczne kursy w zakresie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obecnie jestem w trakcie przygotowań do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie – psycholog na oddziale ogólnopsychiatrycznym, W Szpitalu Wolskim – psycholog w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, także w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha – jako psycholog prowadzący diagnozę dzieci i w Niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogiczna w Michałowicach – psycholog prowadzący konsultacje, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży.